Description

金盞花、洋甘菊及薰衣草具有放鬆、舒緩安撫及抗菌特性,對出疹、尿布疹、熱痱、暗瘡,日曬後發紅皮膚有所助益。可減輕疼痛、止痕、消炎及加速復元。 富含Omega 6和亞麻酸,能夠有效滋潤及保護皮膚,非常適合日常使用。 而家好似多咗啲人 尤其是小朋友對蚊咬有過敏反應, 除咗會痕之外,會腫得比較厲害,而且好耐先退, 有啲甚至起埋水泡,所以最好帶埋不癢膏,萬一被蚊咬咗立即揸,舒緩痕癢,消炎去腫! 全草本配方,BB都用得,仲可以揸尿布疹、熱痱👍🏼